ضمانت 7 روز بازگشت کالا

در صورت مشاهده مغایرت یا عدم تطابق کالا با عکس داخل سایت و یا هر مشکل ظاهری یا فنی تا یک هفته امکان مرجوع و تعویض کالا ممکن می باشد . این امکان تا زمانی است که دستگاه استفاده نشده باشد و بسته بندی و کارتن آن دچار تغییر نشده باشد.

 

بازگشت کالا

امکان مرجوع مواد مصرفی بعد از باز شدن بسته بندی آن وجود ندارد.

لازم به توضیح است هزینه عودت و ارسال مجدد به عهده خریدار خواهد بود.